Csatlakozz a közösséghez!

Készíts blog-ot,
írj kommentet,
keress barátokat,
lépj be a klubba!

> Belépés < > Regisztráció <

Sim City

2011.07.25. 11:39 >>>> Manusz >>>> PC, RETRO, AMIGA, COMMODORE, PC-RETRO >>>> : 17738 : 0


A SYM CITY-t hirtelen nem tudnánk
         egyetlen  játékkategóriába  sem  besorolni  -  ez  leginkább
         egyfajta  populációs  játék  'la  POPULOUS,  bár  a grafikai
         kivitelezés    attól   lényegesen   külömbözik.   Valamilyen
         "Fôvárosi  Tanács"-szerepet  játszunk  benne, azaz egy egész
         város  irányítása szakad a nyakunkba.
Rajtunk áll vagy bukik
         egy  város  felvirágzása:  mi irányítjuk a külömbözô jellegû
         építkezéseket,   iparosítást,   közlekedést,   nekünk   kell
         megtennünk   a   megfelelô   ellenlépéseket   a   természeti
         katasztrófák (légszennyezés, tûzvészek, tornádók, a Godzilla
         nevû  mókás  ôshüllô,  stb.)  által okozott károk ellen - és
         ezenkívül még ezeregy dolgot.
                  A  játékot  húszezer  dollár  birtokában  kezdjük -
         ebbôl   kell   finanszíroznunk   grandiózus   elképzeléseink
         megvalósítását.   Valószínûleg   nyílvánvaló,  hogy  bármely
         munkát  akarunk  kiviteleztetni,  az  pénzbe  fog kerülni (a
         legolcsóbb  lebontani  mindent  - az területenként csak 1$ -
         de  nem  ez a játék célja...). Pénzünkkel tehát takarékossan
         kell  bánnunk,  bár  kasszánkat  gyarapíthatjuk a városlakók
         meghatározott  mértékû  megadóztatásával is. Viszont ez csak
         akkor  hoz  megfelelô  eredményt,  ha  van  kit  adóztatni -
         legelsô  dolgunk  tehát  a  megfelelô populációt létrehozni,
         majd   kiépíteni  az  ahhoz  szervesen  kapcsolódó  dolgokat
         (lakótelepek,  utak, közlekedés, vasút, repülôtér, stb.). Az
         embereinknek  persze  munkahelyet  is  kell  biztosítanunk -
         tehát a populáció fejlesztésével párhuzamosan fejlesztjük az
         ipart  is. Miután az embereknek van munkahelyük, biztosítani
         kell  a  helyet,  ahol  megeresett pénzüket annak a rendje s
         módja szerint el is szórhatják: tehát a plebset szórakoztató
         helyeket  is  létre  kell hoznunk. Ezzel párhuzamosan persze
         megjelenik  a  bûnözés is, amely egyre nagyobb méreteket fog
         ölteni,  ha nem tesszük meg a megfelelô intézkedéseket (azaz
         nem  csinálunk rendôrséget). Természetesen a természeti - és
         egyéb - katasztrófák bele fognak köpni a leveskénkbe, szóval
         eltart  egy  darabig,  amíg  az  általunk  menedzselt  város
         elveszi Butapesttôl a világkiállítás jogát...

A betöltést követôen három dolog közül választhatunk:

START NEW CITY : Itt új játékot kezdhetünk, egy teljesen szûz területen.  ìrjuk
                 be leendô városunk nevét és állítsuk be a nehézségi szintet. A
                 három nehézségi szint: Easy, Medium, Hard.
                 A falu nevénél figyeljünk oda, mert ugyan a program megengedi,
                 hogy 17 karakter hosszú, szóközt (space-t) is tartalmazó nevet
                 írjunk  be,  de  az  elsô  kimentés  után  már  csak az elsô 8
                 karaktert  jeleníti  meg. Na és persze a DOS sem igen szereti,
                 ha a fájl neve szóközt is tartalmaz... Példa: add a városodnak
                 azt a nevet, hogy: Egy fasza falu!!! és nézd meg az eredményt.
                 Aggodalomra  semmi ok, mert a kimentett fájl elején levô nevet
                 valamilyen  berhelôvel  (pl. DiskEdit, NortonUtility, PcTools.
                 stb)   át  lehet  írni.  Ezek  után  a  program  már  rendesen
                 megjeleníti   a   falu   nevét   (kis   és   NAGY  betûket  is
                 használhatunk).

LOAD A CITY    : Egy kimentett állást (*.cty) tudunk betölteni.

SELECT SCENARIO: Ezt  az  opciót  választva 8 város  közül választhatunk,  hogy
                 melyik problémáját akarjuk megoldani.

                 ■ Dullsville   1900 : Itt csak annyi  a feladat,  hogy  tovább
                                       kell  fejleszteni  a várost és a lakosok
                                       száma  30  év  alatt elérje a Metropolis
                                       szintet.

                 ■ SanFrancisco 1906 : 5 évet kapunk,  hogy egy kiadós földren-
                                       gés  következményeit  (ég  a  fél város)
                                       eltüntessük.

                 ■ Hamburg      1944 : Itt szintén 5 évet kapunk, és szintén ég
                                       a  város. A különbség csak annyi, hogy a
                                       tüzeket  most  pár bombázó okozta és nem
                                       egy földrengés.

                 ■ Bern         1972 : Ez egy sima  közlekedésrendészeti  fela-
                                       dat.

                 ■ Tokyo        1957 : Egy túlméretezett szörnyeteg a tengerbôl
                                       kimászva  keresztülsétált  a városon. Ez
                                       persze nagyon megviselte, 5 évet kapunk,
                                       hogy rendet csináljunk.

                 ■ Detroit      1972 : Itt túl sok az  1 m²-re jutó gengszterek
                                       száma.  Egyszerû a feladat,  rakjunk pár
                                       rendôrséget  és  tuti,  hogy 10 év alatt
                                       megoldjuk a problémát.

                 ■ Boston       2010 : Felrobbant egy atomerômû!  Ez  a feladat
                                       elég  szar,  mert  a rádióaktív anyaggal
                                       fertôzött területeket elveszítjük! Ezt a
                                       feladatot 5 év alatt kell megoldani.

                 ■ Rio          2047 : A föld felmelegedése miatt olvad a sark-
                                       vidéken  a  jég.  Ennek  eredményeképpen
                                       megemelkedett  a  tenger  szintje  és  a
                                       vízparton  lévô  házakat  elöntötte.  10
                                       évet    kapunk   hogy   rendbehozzuk   a
                                       dolgokat.

▄ SYSTEM (Alt+S  vagy  F2)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
- About SIM CITY  : Egy kis reklám a játék készítôirôl.

- Print           : Kinyomtathatod a városodat!  Na persze csak ha van legalább
                    egy printered.

- Load Graphics   : Ez egy nagyon szuper dolog a programban!  Aki már megunta a
                    régi  épületek,  az  most  kedvére  válogathat a sok szuper
                    grafikából! Összesen hétféle közül választatunk:
                    ■ Classic Graphics : A régi megszokott épületek...
                    ■ Ancient Asia     : Az ókori Åzsia.
                    ■ Future Europe    : A jövôbeni Európa.
                    ■ Future USA       : A jövôbeni USA.
                    ■ Medieval Times   : Itt a középkor.
                    ■ Moon Colony      : Élet a holdon.
                    ■ Wild West        : Tiszta vadnyugat.

- Load Scenario   : Ugyanaz mint a game elején a Select Scenario...

- Start New City  : Ezzel szintén találkoztunk már a program elején...

- Load City       : Errôl is volt már szó az elején... (Ctrl+L)

- Save City as... : A városunkat menthetjük ki egy új fájlba.

- Save City       : A város mentése az aktuális névvel (Ctrl+S).

- Exit            : Kilépés a programból (Ctrl+X).


▄ OPTIONS (Alt+O  vagy  F3)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
- Auto-Bulldoze      : Ez építkezéskor hasznos,  mert  az új épület helyén lévô
                       romokat  vagy  erdôt automatikusan eltünteti. A már kész
                       épületeket  nem  tudja  lerombolni,  csak  ha  elôtte az
                       objektum közepét ledózeroltuk.

- Auto-Budget        : Bekapcsolt állapotban az adózás  automatikusan történik,
                       a  beállított paramétereknek megfelelôen. Nem javaslom a
                       a használatát.

- Auto-Goto          : Ha valami balhé van a városban (tûz, árvíz,  közlekedési
                       dugó,  stb.) és ez bevan kapcsolva, akkor  automatikusan
                       arra a helyre vált a kép. Kikapcsolt állapotban a szöveg
                       (pl. Heavy traffic reported.)  elôtt  megjelenô jelre ha
                       rámutatunk, szintén megmutatja a dugó helyszínét.

- Sound On           : A hangok kikapcsolása.

- Speed              : Az  idô   múlásának   a  gyorsaságát   állíthatjuk   be.
                       Alapállapotban  Average,  de  ezt  mindenki a saját és a
                       gépe (XT, AT, 386, 486) tudása szerint állítja be.
                       ■ 4 Fastest : Qrva gyors!
                       ■ 3 Fast    : Csak gyors.
                       ■ 2 Average : Közepes...
                       ■ 1 Slow    : Mint egy csiga...
                       ■ 0 Pause   : Ez a leggyorsabb!

- Animate All        : Ha ezt bekapcsoljuk,  akkor az  összes bekapcsolt  panel
                       adatai folyamatosan követik változásokat.

- Frequent animation : Gyors animáció.  Érdemes bekapcsolni,  mert  úgy  sokkal
                       szebb a játék.


▄ DISASTERS (Alt+D  vagy  F4)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  Fire       : Tûzvész
  Flood      : Årvíz
  Air Crash  : Légi katasztrófa (ha már van repülôterünk)
  Tornado    : Tornádó
  Earthquake : Földrengés
  Monster    : Szörnyeteg
  Disable    : A felsorolt szerencsétlenségeket kapcsolja ki.


▄ WINDOWS (Alt+W  vagy  F5)
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
- Maps          Ctrl+M : Egy kicsinyitett  térképen  nézhetjük  meg  a  teljes
                         városunkat és kérhetünk róla különbözô információkat.
                         Az infókat a térkép baloldalán levô  ikonokkal tudjuk
                         megjeleníteni. Az ikonok:

                  ■ City Form                 : A város kiterjedése.

                  ■ Power Grid                : Az elektromos hálózat.  A sötét
                                                foltok  azt  jelzik,  hogy  hol
                                                nincs áram.

                  ■ Transportation            : Az út- és vasúthálózat.

                  ■ Population Density/Growth : Infók a város népességérôl.

                  ■ Traffic Density           : Az utak forgalma.

                  ■ Pollution Map             : A  légszennyezés  mértéke.   Az
                                                iparnál  és a szénerômûnél kell
                                                figyelni.

                  ■ Crime Map                 : A bûnözés mértéke.  Az  iparnál
                                                és  a  kikötônél  magasabb mint
                                                máshol.

                  ■ Land Value                : A  föld  értéke.   A   vízparti
                                                területeknek  és  a  hidaknak a
                                                legmagasabb az értéke.

                  ■ Police / Fire Protection  : A rendôrség / tûzoltóság  ható-
                                                sugara.   Vagyis  hogy  mekkora
                                                területet  tudnak  ellenôrzésük
                                                alatt tartani.

- Graph         Ctrl+G : Egy  grafikon  segítségével  értékelhetjük  az  eddigi
                         munkánkat. 10 vagy 120 éves áttekintéssel.

- Budget        Ctrl+B : Az adó mértékét, a rendôrség,  a tûzoltóság és az utak
                         pénzügyi dolgait lehet beállítani. Itt mutatja, hogy a
                         beszedett  adóból  mennyit  fordítottunk  a  falura és
                         mennyi a tiszta bevétel.

- Edit          Ctrl+C : Ezzel   bármikor  és   bárhonnan  elôvarázsolhatjuk  a
                         városunkat.

- Evaluation    Ctrl+U : Közvéleménykutatás és infó a  városról.  Megnézhetjük,
                         hogy mi a lakosság  problémája,  hányan  költöztek  el
                         vagy vissza,  milyen kategóriába tartozik a  városunk,
                         stb.

- Close         Ctrl+C : Az éppen aktuális panel eltüntetése.  Ha megnyomjuk  a
                         bal  felsô  sarokban  levô  hópehelynek  ()  álcázott
                         gombot a panel akkor is eltûnik.

- Hide          Ctrl+H : Ez a parancs mindig az aktuális panel alatt levô másik
                         panelt teszi legfelülre.

- Position      Ctrl+P : Az aktuális panelt tudjuk a képernyôn egy  tetszôleges
                         helyre  mozgatni.  Ezt  egyszerûbben  is megoldhatjuk;
                         mutassunk  a panel neve melletti részére és nyomjuk le
                         a  space billentyût, a nyílakkal pedig tegyük a panelt
                         az új helyére.

- Resize (Edit) Ctrl+R : Az EDIT ablak méretét lehet növelni vagy  csökkenteni.
                         Ezt   az  ablak  jobb  alsó  sarkában  levô  +  "gomb"
                         megnyomásával  is  helyettesíthetjük.  Ez a két utóbbi
                         funkció a régebbi SimCity WINDOWS menüjébôl hiányzott,
                         de ugyanúgy mûködött mint ebben.

Sorry, there is a glitch in the system. The webmaster has been notified of the issue.